Hva er planen din?

Arild Spandow fortalte om strategi ved å gå gjennom historien til Amesto Group, og hvordan familiebedriften ble startet rett etter krigen av bestemoren. Begynte med bemanning, men tok først skikkelig av under liberaliseringen på 80-tallet. Senere begynte man med regnskapstjenester. I dag er fokus på å automatisere regnskapsføringen, og også å gi merverdi ved å tilby strategi og rådgivingstjenester basert på dataene i regnskapet.

Caroline fra Amesto AccountHouse beskrev hvordan et regnskap er et glimrende utgangspunkt for å analysere hvor man er og hvordan man kan komme dit man ønsker. Man må forstå det terrenget man befinner seg i, og avdekke de reelle årsakene som hindrer deg i å nå dine mål. Husk å benchmarke deg mot dine konkurrenter. Sett opp handlingsplaner, fokuser på det du tjener penger på, og legg bort det du ikke tjener penger på. Sett opp KPI'er slik at du kan måle din fremgang og sørg for det er samsvar mellom din strategi og prognoser. Hvis de i løpet av året ikke samsvarer, må du analysere hvorfor. Husk å effektivisere dine prosesser fortløpende. Regnskapet forteller deg om du er på riktig vei, og gjennomføringen av en strategi kan alltid leses ut fra regnskapet ditt.

Harald og Lasse startet i sin tid Adams Matkasse, som i 2015 ble solgt til det svenske fondet Herkules for 250m. De gikk da ut av den daglige driften, og startet opp Cutters sammen med Andreas Karmøy og Kristian Hauge Solheim. Tok meg seg erfaringene fra Adams Matkasse. Våren 2017 startet de Askeladden & co, som er en idefabrikk, inkubator og investor. Askeladden & co putter champions i system, i bransjer med statisk konkurransebilde, med enkle og skalerbare konsepter. De hjelper gründere (Askeladder) med å lykkes ved å tilby nettverk, kompetanse, kapital, en levelig lønn i startsfasen, mm. Fokuserer på konsepter med enkle forretningsmodeller som kan testes kjapt, har lavt kapitalbehov, nordisk potensiale og rask payback.

Christoffer Hernæs fra Sbanken fortalte om hvordan digitalisering handler om mer enn inkrementelle forbedringer. Det ble gjennomgått eksempler på hvordan forretningsmodeller er blitt forandret gjennom tidene i forskjellige selskaper, som med Facebook eller digitale kamera vs iPhone. Videre fortalte han om hvordan ny teknologi forandrer forretningsmodellene og hvordan man som selskap må tenke nytt for å utnytte disse teknologiene til å lage best mulige produkter til kundene. I Sbanken har de spesielt fokus på hvordan de kan bruke kunstig intelligens og automatisering. Kundene kan nå snart bygge sin egen nettbank i Sbanken. I forbindelse med EU direktivet PSD2 må bankene åpne opp for tilgang til kundene sine data. Sbanken er i forkant av utviklingen og vil i tillegg til å åpne opp egne API’er også integrere andre finansielle tjenester i sin nettbank. I dag kan man eksempelvis se hvilke online tjenester man betaler for med Sbanken kortene sine, som Netflix og Spotify. Hvis man har kjøpt kryptovaluta, kan man også velge å se disse kontoene i nettbanken.

Tore Totland fortalte oss om TicketCo sin strategiske reise. De er godt i gang med ekspansjonen mot det britiske markedet, og har valgt en Blue Ocean strategi hvor de har differensiert seg fra konkurrentene ved å fokusere på mobil og betaling. Mobil fordi mange av konkurrentene har mer webbaserte løsninger, mens sluttkundene bruker mobil mer og mer. Betaling fordi TicketCo fikser hele betalingsflyten, som for billetten, kjøp av varer på arrangementet, mm. Som partner for betalingsterminaler har de et samarbeid med svenske iZettle, og som betalingsplatform har de samarbeid med nederlandske Adyen.

Fra NHH kom Dr. Eirik Sjåhold Knudsen og puttet Strategi i en akademisk kontekst. Startet med tre definisjoner av strategi. 1) En strategi er en bedrifts "teori" om hva den skal, og ikke skal gjøre, for å nå sine mål. 2) En overordnet beskrivelse av de sentrale årsaksvirkningssammenhengene som skal lede til suksess. 3) Det minste settet av beslutninger som skal gi retning til alle andre beslutninger i en bedrift.
Elementer i en god strategi: 1) fundert i grundige analyser, 2) klare antakelser om årsak-virkning, 3) Ha klare mål, 4) Mulig å iverksette. Eirik gav eksempler på strategiformuleringer i det virkelige liv, en dårlig, og en bra formulering. Viste også til et strategikart, og forskjellige tilnærminger til strategiformulering - "Innenfra-og-ut" logikk, og "Utenfra-og-inn" logikk. Gikk videre og viste en mal for å skrive en minimumstrategi.

 

Amesto-historien og fremtidens strategiske valg
Arild Spandow - eier og CEO @ Amesto Group

Hvordan bruke det finansielle til å identifisere strategi
Caroline Gjerding - Regionssjef Bergen @ Amesto AccountHouse

Alt som kan digitaliseres vil digitaliseres
Christoffer Hernæs - CDO @ Sbanken

Strategier for vekst, styrearbeid og investeringer
Tore Totland - Styreformann, Investor @ TicketCo, Tripod

Strategiske perspektiver for en gründer
Lasse Smedsvig - Investor @ Askeladden & co
Harald Aalvik - Investor @ Askeladden & co

Hvordan lykkes med strategi
Dr. Eirik Sjåholm Knudsen - Førsteamanuensis @ NHH