Vendepunktet da EU erklærte krig mot plast

  • Plastproduksjon har fulgt en eksponensiell kurve siden 1950
  • 70% av all plast som produseres er avfall innen ett år
  • Hvert minutt tilføres havet 15 tonn plast
  • 75% av all plast produsert finnes fremdeles.
  • Rundt 10% blir resirkulert og 12% blir brent

Kina har lenge vært en dumpingplass for plast fra Vesten, men annonserte rett før jul at de nå nekter å ta imot mer. Hvordan skal man løse problemet? Rune Gaasø refererte til en artikkel fra the Guardian hvor det står “EU declares war on plastic”. Dette representerer startskuddet for alle gründere og innovatører!

Nasjonalt er Stortingsmelding 45 kommet, og regionalt har Bergen kommune utarbeidet en tiltaksplan. Denne baseres på FNs 17 bærekraftsmål. det vil fokuseres spesielt på #12 som går på forbruk og #14 som handler om liv under vann.

BIR har laget et avfallshierearki som Julie Andersland refererte til. Fokuset er i stor grad på nedre del av pyramiden.

Ove Gudding og Trond Lindheim demonstrerte en løsning «Slurpen» som brukes i Vågen for å samle opp plast. Lars Ole Trellevik fra Bergen Innovators Guild viste video av en nyvinning døpt «Eddy» som muliggjør å styre avfall i vann ved hjelp av bobler. Kombinert med Slurpen har man en kraftfull løsning for samling og rensking av avfall.

Vi gledet oss over å høre pitcher om hvordan to firma bruker blockchain til å lage løsning og forretningsmodell for å håndtere avfall. Convasti er første selskap i Skandinavia som har gjort en avtale med Eco Coin. Andre Tangen fra BIR avsluttet kvelden men å fortelle om de jobber med innovasjon innenfor det offentlige.

Visste du at avfallsbransjen omsatte for 22mrd i fjor? Veksten innenfor Smart Waste management var over 16%. Andre Tangen fra BIR avsluttet kvelden men å slå et slag for å gjøre renovasjon sexy igjen. BIR er et eksempel på hvordan man kan innovere en forretningsmodell ved hjelp av sensorteknologi for å øke inntekter, redusere kostnader og samtidig hjelpe miljøet. Innføring av boss ID muliggjorde en fleksibel gebyrmodell som økte inntektene med 9M, reduserte kostnadene med 7,5M og reduserte restavfallet med 4000 tonn. I tillegg fikk man en kraftig økning i gjenvinning siden folk ble flinkere til å sortere. Imponerende!

Takk til alle foredragsholdere og pitchere, samt Bergen kommune som muliggjorde arrangementet!

Presentasjonene fra arrangementet

Strategi mot plast- og marin forsøpling
Julie Andersland- Byråd @ Bergen kommune

Plast - problemer og muligheter
Rune Gaasø - Styreleder, Rådgiver, entusiast @ BOF, Clean Shores Globl, mm

Innovasjon, utvikling og muligheter i det offentlige
Andre Tangen - Digitaliseringssjef @ BIR

Uber for avfallshåndtering og ECO Coin
Aleksander Gade - Gründer @ Convasti

Rent hav, plast hav. Valget er ditt.
Ove Gudding - Gründer @ Slurpen og Stop Wasting Plastic

Kystnært marint søppel. Nye produkter og løsninger i jomfruelig bransje
Trond Lindheim - Gründer @ SpillTech