Når Drammen kan kalle seg elvebyen, kan Bergen kalle seg Havbyen!

Elin Sjødin Drange, Næringssjef i Bergen Kommune jobber for å befeste begrepet og navnet Havbyen Bergen. Bergen og områdene rundt er størst i Norge på antall ansatte innenfor maritim klynge med 24.000 ansatte. Videre har tre av dem fem største oppdretterne hovedkontor i Bergen. Dette var noen av poengene hun trakk frem for at vi med rette skal kunne kalle oss Havbyen Bergen. Til slutt fortalte hun om hvordan Bergen Kommune har opprettet et Innovasjonssenter og et Etablerersenter for å legge til rette for innovasjon.

Analytiker fra DNB, Dag Sletmo, hadde flere interessante betraktninger angående bransjen. Han påpekte blant annet at salgsrekorder innenfor lakseeksport ikke er drevet av volum, men kun av pris. Videre reflekterte han over at digitalisering i liten grad blir nevnt i rapporter angående verdiskapning og vekst innen havbruksnæringer. Sjekk ut hans presentasjon for mer spennende informasjon. Se også omtale på iLaks.no: “– Det gir et voldsomt incentiv til å finne på nye ting”

Björgolfur Hávardsson fra NCE Seafood snakket om Big Data inne havbruksnæringen. Han trakk frem AquaCloud som ett konsept. Sensorer og læring av big data kan gi helt nye måter å drive oppdrett på. Visste du at den nye havmerden fra SalMar har koblet opp 20.000 sensorer?

Ole-Eirik Lerøy, styreleder i Marine Harvest, fokuserte først på lakselus. Denne parasitten har kostet ca 9rmd kroner for næringen. Han hevdet at dette er den viktigste grunnen til at vi ikke klarer å ta ut hele potensialet rundt kysten vår. Bransjen og Marine Harvest tar dette på alvor og har hatt en nær eksponensiell vekst i R&D investeringer med 500M investert i 2016. Til slutt tok han opp en interessant trend som de ser i store byer i USA og Kina: det blir vanligere å handle på nett enn å gå i butikker. Derfor satses det nå også på salg av laks fra Amazon og Alibaba. Se også omtale på iLaks.no: “Marine Harvest vil doble USA-salget”

Andreas Morland fra SeaSmart har laget en undervannsdrone som overvåker miljøet i merdene. Ved hjelp av sensorer og ekkolodd, har de kontroll på hvor fisken er under gitte forhold. Han poengterte at de ikke selger droner, men informasjon. De selger kort og godt informasjon om hvordan fisken din har det i dag.

Erlend Torgnes fra Optimeering Aqua består av ingeniører som tidligere jobbet med produksjonsplanlegging innenfor kraftbransjen. De har nå overført kunnskapen sin til oppdrettsbransjen. Marine Harvest sier selv at de kunne hentet ut 8-10% høyere produksjonsvolum med bedre produksjonsplanlegging. Torgnes har laget et system, BioPlan som hjelper å oppdrettere med å produsere mer optimalt. Investorer bes melde seg da de er i prosess for å hente kapital til videre vekst!

Olav Øyen fra Apility har laget en ny app for Akvariet. Ved hjelp av sensorteknologi skaper de nye opplevelser for Akvariets gjester uten å måtte ta på dyrene. Øyen fortalte om design- og utviklingsprosessen, samt erfaringene de har gjort seg rundt valg av riktig sensorteknologi. Appen lanseres snart, så følg med!

First Tuesday vil sammen med event partnerne Bergen Kommune og NCE Seafood kjøre årlige arrangementer for å fremme Havbyen Bergen. Vi håper dette arrangementet ga mersmak!

Vi takker Bergen Kommune, NCE Seafood og våre faste samarbeidspartnere, DNB, Deloitte og BTO for arrangementet og et spennende første halvår.