If you have trust issues, blockchain can solve that problem

Antonio Senatore fra Deloitte ga oss først en introduksjon om blockchain og fortalte om revolusjonen vi nå ser med denne teknologien. Hovedpoenget til Antonio var at blockchain kan være et virkemiddel i bransjer eller prosesser hvor det er problemer med tillit. Eksempler på dette kan være ID-verifisering av mennesker, en vares opprinnelse, av hvem og hvordan en vare er produsert. Han dro frem et konkret eksempel med en italiensk sko. Hvordan kan man i dag som forbruker verifisere at skoen ikke er et kopiprodukt, at læret faktisk er italiensk, at hele skoen er produsert i Italia og at det ikke har vært barnearbeid involvert?

 

Blockchain kan løse dette ved at hendelser eller transaksjoner legges inn i en sekvensiell kjede. En hendelse blir så verifisert og godkjent av flere aktører i et nettverk. Når dette er godkjent blir det laget en godkjent blokk som neste hendelse kan bygge videre på. Blokken er sikker i den forstand at den ikke kan endres og at den blir distribuert på en rekke datamaskiner.

Antonio tror at de fleste løsningene vi bruker i fremtiden vil være basert på blockchain-teknologi, men at vi som forbrukere ikke vil trenge å ha et aktivt forhold til det.

 

 

Ragnhild Georgsson, Advokat i Deloitte, belyste problemstillinger knyttet til hvitvasking og terrorfinansiering. Bank- og finansnæringen har store utfordringer knyttet til å validere identiteten og formålet til aktører som gjør transaksjoner via dem. Internasjonal har vi sett eksempler på bøter i milliardklassen for dem som ikke har kontroll på dette. Det finnes med andre ord store insentiver for å finne gode løsninger på dette.

Nøkkelkonseptet her er KYC (know your customer). Bankene er pålagt å verifisere identiteten til personer de skal gi lån til og at feks en pengeoverføring fra en av deres kunder ikke går til en mottaker som har til hensikt å hvitvaske eller bedrive terror.

 

Antonio hadde løsningen klar på dette - Blockchain. Han demonstrerte en løsning som er laget ved hjelp av 26 (!) kodelinjer hvor identitetspapirer for en kunde blir verifisert og lagt i en blockchain. Et viktig poeng her er at når en blokk er godkjent, slipper man å gå gjennom godkjenningsprosessen flere ganger. Dette kan bidra til stor grad av effektivisering både for finansinstitusjoner og forbrukere. Han tror også at dette i fremtiden kan forbedre identitetsvalidering av flyktninger.

Antonio avlsuttet med en rekke use cases for blockchain innenfor forsyningskjeder og offentlig sektor. Ta en titt på presentasjonen hans og bli inspirert av dette!

 

Jacobo Toll-Messia fra Hubii er i vinden om dagen. Han skal bygge en medieplattform basert på blockchain og smarte kontrakter. Hubii.network vil tilrettelegge for at dem som produserer innhold, som feks artikler, musikk og video kan selge dette til distributører som aviser, film- og musikkselskaper. Ved hjelp av smarte kontrakter kan innholdsprodusentene styre hvordan de skal ta betalt og til og med hvor og hvordan det kan distribueres. Ved hjelp av samme konsensusmekanisme som ligger til grunn for blockchain, vil han insentivere et community til å faktasjekke nyhetsartikler. På denne måten vil han bidra til å stoppe “fake news”.

Hubii står for Norges første ICO (initial coin offering). Dette er en ny form for crowdfunding hvor de etablerer sin egen kryptovaluta (også basert på blockchain). Denne valutaen vil brukes som betalingsmiddel inne på Hubii sin plattformtjeneste, men kan når som helst konverteres til “ekte” penger. De har allerede hentet inn over 50M kroner på denne måten. For dem som ønsker å lære mer om dette, kan vi anbefale å lese Hubii sin whitepaper som kan finnes herfra.

 

Til slutt fikk vi kåret vinneren av Deloitte Rising Star Hordaland 2017. Vinneren ble Stacc som opplever en kraftig vekst med sine produktløsninger inn mot bank- og finanssektoren. De andre finalistene var Cutters, Goontech og Vimond. Vi gratulerer!

 

Neste arrangement blir 26. september i samarbeid med Innovasjon Norge. Temaet blir AgriTech. Vi skal fokusere på innovasjon innen produksjon av mat. Dette vil være en del av Innovasjonsuken OPP.