Grønne Gründere - What got you here, won’t get you there

Takk for en flott kveld, med fokus på hvordan man kan lykkes som gründer, og spesielt på området som gjelder grønt gründerskap!

Byråd for klima, kultur og næring, Julie Andersland innledet med å fortelle om kommunens fokus på nyetablering og innovasjon. Spesielt trakk hun fram Invest in Bergen, Etablerersenteret, utdeling av næringsmidler, samt et Klimafond hvor man kan søke om penger til klimaprosjekter. Kommunen har et mål om å bli fossilfri innen 2030 og å kutte klimautslippene med 30% innen 2020. En grønnere vinkling på egne innkjøp blir et viktig virkemiddel.

Bergen Carbon Solutions vant nylig Spir-prisen og satser nå på å skape en ny månelanding fra Bergen. Jan Børge Sagmo og Finn-Blydt-Svendsen har bygget firmaet basert på en bachelor-oppgave fra Høgskulen, og har kommet opp med en løsning på å få bukt med CO2-utslipp som er svært innovativ. De vil spalte CO2 og sitte igjen med rent oksygen samt karbon-nanofiber. Begger deler utgjør salgbare produkter. Karbon-nanofiber kan feks brukes til å produsere komponenter til mobiltelefoner, samt batterier og diverse overflatebehandling. De planlegger å kunne selge det de produserer under hele testfasen og legger opp til fullskala produksjon innen 2020.

Før pause fikk vi pitcher fra Solbære, Prospera og Den Lille Gartner. Prospera er på jakt etter leder for et nytt Bergenskontor. Ta kontakt!

Ingrid von Streng Velken fra BKK innledet med den treffende sliden “What got you here, won’t get you there”. Hun dro frem en rekke eksempler på hvordan endringstakten har økt og hvordan ting har endret seg. Visste du at Bitcoin er spådd å trenger mer energi enn hele Danmarks energiforbruk?

BKK har etablert Grønn InVest som skal satse 30 millioner kroner på selskap som har potensial til å gjøre en forskjell innen fornybar energi. De har foreløpig identifisert 40 caser, men er jakt etter flere. Ingen investeringer er gjort enda, så her gjelder det å kjenne sin besøkelsestid!

Promaps startet i februar i år som et utspring fra Goodtech. CEO Arne Brufladt Svendsen fortalte om problemstillinger og bøter knyttet til å produsere enten for lite eller for mye strøm inn på nettet i dag. Promaps har laget et system som blant annet beregner sannsynlighet for at man produserer strøm man ikke får levert. Det har blitt et større behov for slike systemer i og med at det kommer inn nye energikilder på strømnettet.

Tom Skauge utdanner studenter til entreprenør- og intraprenørskap på Høgskulen på Vestlandet. 49 studenter er utdannet til nå og mange flere vil komme til de neste årene ettersom de har sett kraftig vekst. Studentene får tilgang til et utvekslingsprogram i Houston og også den lokale Grunderskolen i Bergen. Skauge oppfordrer ikke til innovasjon som svaret på alt, men lærer elevene å finne balansen mellom det som skal bevares og det som er nytt.


Vi takker Bergen Kommune og BKK som eventpartnere, og takker med det for denne gang!