Gi gass i Kina!

Gjennom arrangementet fikk vi et inntrykk av hvilke enorme muligheter som ligger klare for de som velger å ta det kinesiske markedet på alvor. Det synes kanskje fjernt å skulle prøve seg i Kina, men vi tror at dette er et marked som mange flere burde se på. Det gjelder også for tidligfase-selskaper, som vil kunne finne både kunder, samarbeidspartnere, leverandører og kanskje også kapital! Innovasjon Norge har kontorer både i Beijing og Shanghai som står klar til å hjelpe ambisiøse norske selskaper. Se mer her.

Vi vil rette en spesiell takk til de 8 selskapene som gutset på og deltok i pichekonkurransen, og ønsker Pål Kaperdal og Senario, som vant pitchekonkurransen, god tur og lykke til i Shanghai våren 2018! Sensario vil forenes med nHack-miljøet der borte.For de av dere som er interessert i Innovasjon Norge sine tre gründerprogrammer i USAvåren 2018: husk søknadsfristen 15. januar.

Innovasjon Norge har også et frokostarrangement med fokus på Kina 7. desember.