Smartbyen Bergen

Takk for at dere ville dele kvelden med oss og Bergen Teknologioverføring - BTO på Litteraturhuset i går!

Jacob Grieg Eide i KnowIT og Rune Smistad fra NCE Media var tidlig ute for å samle Smart City initiativene i Bergen. Allerede i forbindelse med GEW i fjor lanserte de nettsiden smartcitybergen.no. Etter nyttår vil de lansere et veikart for det de mener bør være fremtidig satsning. 

Byråd Dag Inge Ulstein og Kjetil Årseth, Direktør for Innovasjon i Bergen kommune skal bygge kultur for innovasjon. Vi fikk høre fra to fremoverlente karer som virkelig har smarte byer på dagsordenen. Bergen er lengst fremme på smart omsorg i Norge og har i tillegg utviklet verdens største bossnett med sensorteknologi. Fra myndighetene legger Stortingsmelding 27 noen av premissene for videre arbeid, samt FIKS-prosjektet for felles integrasjon og tjenesteplattform for kommunal sektor. Kommunen jobber for å bygge åpne tjenester som gründere og næringsliv kan bygge nye innbyggertjenester på.

Johannes Wergeland fra Decca Technology snakket om smart veibelysning og mulighetene som blir til når man bruker lyktestolper som plattform til å samle annen type trafikk- og føreinformasjon. Sensorer i lyktestolpene vil vite når det er biler eller myke trafikanter på veien som skal trigge at veien lyses opp. Dette gjør at man ikke bruker mer strøm enn nødvendig.

Nilmar Lohne, Leder for Bergenskontoret til Triona fortalte om mulighetene som kommer ved at både biler og veier blir smartere. Smarte skilt er et konsept hvor skiltene inneholder sensorer og kan samle data på lik linje med lyktestolpene som Decca snakket om. I tillegg gir dette mulighet for lokal informasjon til bilistene. Se for dere en verden hvor både biler og skilt snakker med hverandre for å varsle om farer og føre. Blålysetatene kan få viktig informasjon om passeringer av biler i forbindelse med ras og tunnelbranner slik at analysefasen i en utrykning kan gå mye raskere.

Roy Solberg fra NorApps delte sine personlige erfaringer som eier av et smart hus. Han gjorde en del interessante refleksjoner om hvordan smarte hus kan dele informasjon som byen kan ha nytte av, samt hvordan smarthuset kan få nyttig input fra smartbyen. Smarte hus er fremdeles i en veldig tidlig fase og det er mye som er ugjort i koblingen mellom hus og by. 

Vi minner om at det er flere spennende arrangement igjen som en del av GEW BergenGlobal Entrepreneurship week som vi er midt inne i. 

Til slutt vil vi takke Bergen Teknologioverføring som hovedsponsor for dette arrangementet og minne om vårt neste arrangement som vil være 6. desember og handle om Sykkel VM.