Back to All Events

100 millioner i potten, hjelp Helse Bergen å vinne den

Helsesektoren er en av få sektorer i Norge som er i vekst i dag. Det skal satses mye på forbedring og innovasjon i årene som kommer. Helse Vest og Helse Bergen har som ambisjon å bli ledende på innovasjon i Norge.

Tirsdag 1. desember inviterer Helse Bergen til innovasjonskveld hvor vi sammen skal se på et konkret innovasjonsprosjekt. Prosjektet er ett av 16 nasjonale forprosjekter som har fått midler til å videreutvikle sin idé. To til tre av disse går videre som nasjonale fyrtårnsprosjekter med en ramme på 50-100 millioner hver.

Magnus Alvestad fra Helse Bergen vil fortelle mer om prosjektet «IKT-støtte til pasientmedvirkning». Prosjektet har som formål at pasienter og brukere skal få informasjon og støtte slik at de kan delta aktivt i beslutninger som angår dem.

Bergen Teknologioverføring vil fortelle om hvordan næringslivet i Bergen kan bli med i offentlige forsknings- og innovasjonsprosjekter innen helse.

Helse Bergen ønsker å trekke på alle gode krefter i nærmiljøet som kan bidra inn i prosessen – både i forprosjektet nå og i et ev. hovedprosjekt. Et viktig kriterium i forskningsrådets vurdering er i hvilken grad prosjektene kan bidra til norsk næringsutvikling. Det er spesielt interessant å finne selskaper med høy kompetanse fra andre bransjer, og sammen bygge teknologi og produkter for helsevesenet.

Vi vil legge opp til en sesjon for idémyldring i løpet av kvelden og vi vil for første gang dokumentere hele arrangementet LIVE ved hjelp av visuell kommunikasjon fra Bergens-ambassadørene i Birger’s Oter Utleie. Vi gleder oss!

Få med deg...
Et fyrtårn for pasientmedvirkning

Magnus Alvestad - Rådgiver FoU-avdelingen @ Haukeland

Samarbeid med helsevesenet om produktutvikling, er det mulig? Hvem vil eie rettighetene til det som utvikles, og hvem har rett på kommersiell gevinst?
Berit Helen Bjørnhaug - Juridisk rådgiver @ Bergen Teknologiøverforing
Dag Finne - Forretningsutvikler @ Bergen Teknologioverføring

Pasienten som ressurs
Johannes Kolnes - Spesialrådgiver @ Haukeland 

Case-studie på pasientmedvirkning for MS-pasienter
Kjell-Morten Myhr - Professor i nevrologi @ Haukeland

Earlier Event: November 17
The Sky is not the Limit
Later Event: February 2
Sosiale entreprenører må bygge Norge