Back to All Events

The Sky is not the Limit

  • Nyskapingsparken 51 Thormøhlens Gate Bergen, Hordaland, 5006 Norway (map)

New Space eller Space 3.0 er en global trend innen romfartsbransjen. Hvor tidligere bare nasjonale myndigheter kunne operere, dukker nå private romfartsbedrifter opp. Planetary Resources, SkyBox Imaging, Deep Space Industries, Zaptec, Shackleton Energy Company, SpaceX er et knippe av disse.

Hvilke muligheter er det for Bergens bedrifter? Hvilke forretningsområder eller forretningsmodeller kan vi se i årene som kommer? Visste du at Norge har tilsvarer 2% av den globale romfartsøkonomien?

Kongsberg Gruppen er en av de største aktørene og har over mange år etablert seg som en viktig nisjeleverandør til space-markedet, både på bakketjenester og til satellittsegmentet.

Hva er linken mellom Rocketstar LLC fra New York, som utvikler rakettmotorer, og norske Ripple Aerospace AS? Kom og hør.

Google snakker om "10X-thinking" som et tankesett for radikal innovasjon og transformasjon i bedrifter. Når Elon Musk lykkes med å redusere oppskytings-kostnadene for å få utstyr og mennesker ut i rommet med 100 ganger eller mer, er dette “100X-thinking”. Hva blir da mulig? I dag har naboen egen drone, i morgen kanskje egen satellitt?

Få med deg...
Business Models for Space: Seed Learnings and Huge Growth?
Christian Rangen - Strategirådgiver @ Engage Innovate

Eit norsk romfartseventyr
Kristoffer Liland - Direktør @ Ripple Aerospace AS

It's time to think outside the planet
Ole Gunnar Dokka - Strategy Director @ Int. (som jobber bl.a for Zaptec)

Spacevirksomhet – fra ESA til konsummarked
Christian Hauglie Hanssen - Executive Vice President Space og Surveillance @ Kongsberg Defence Systems