Den tredje revolusjonen er her: Konvergensrevolusjonen

Jarl Giske fra Universitetet i Bergen avsluttet kvelden med å snakke om de tre revolusjonene innen havforskning. Etter den biologiske og genome revolusjonen er vi nå i konvergensrevolusjonen. Konvergens mellom lærdom fra andre bransjer gjør at forskning går mye raskere enn før. Et viktig eksempel på dette er sensorteknologi og maskinlæring muliggjort av high performance computing.

Geir Lasse Taranger fra Havforskningen kom også med et illustrerende eksempel: Visste du at Havforskningsinstituttet samlet mer data i fjor enn alle sine 117 tidligere leveår til sammen? Kanskje ikke så rart når de nå har utstyrt fergesamband langs norskekysten med sensorteknologi for å varsle om mulige luseangrep.

Giske tror på at konvergens skapes gjennom å fasilitere for kommunikasjon og deling i næringsklynger. Vi fikk flere visualiseringer i løpet av kvelden på hvor tett på hverandre flere verdensledende bedrifter ligger i Bergen. Dette var en av grunnene til at Wayne Murphy la sitt akseleratorprogram, Hatch, til Bergen. Han tror at gründerbedriftene som går gjennom hans tre måneder lange program MÅ til Bergen for å kunne ta del i det siste som skjer i havnæringene. Det er veldig interessant at Bergen nå får oppmerksomhet fra utenlandske startups på dette området, men samtidig et stort paradoks at det kom inn så få søknader fra norske gründere.

Verifik8 er en av åtte bedrifter som har gått gjennom programmet, og de viste stor modenhet i konseptet og hvordan pitchen ble gjennomført. Grunnlegger Emmanuelle Bourgois tok med seg sønnen fra Frankrike til Bergen for å utvikle et produkt som muliggjør sporing av råvarer som feks laks og sukkerrør gjennom hele livsløpet. På den måten kan bedrifter og til slutt forbrukere få trygghet i at produksjonsmetoder er forsvarlige og bærekraftige.

Ellers er det verd å merke seg to lokale startups som er på jakt etter investorer for å vokse videre: Tekslo Seafood trenger kapital for å utvide produksjonskapasiteten av tang- og tareprodukter for leveranser mot Kina og USA, mens Jet Seafood skal fornye måten produsenter og grossister handler på ved å bygge en handelsplattform. Se gjennom pitch og kontaktinfo i presentasjonen vi har lenket til nedenfor.

Simen Thorbeck fortalte om de strategiske valgene de tok for å bli den ledende aktøren innen handel av laksekontrakter. Deres formel var å ta av seg dressen og dra på kaffebesøk til oppdretterne for å kartlegge hva som var viktig for dem. Dette sammen med lansering før man hadde et ferdig produkt gjorde at de klarte å rydde av veien eksisterende og nye konkurrenter.

Som Elin Sjødin Drange, Næringssjef i Bergen kommune, sa: Bergen er verdensledende på de viktigste havnæringene. Derfor er vi Havbyen Bergen. Bergen har levd av disse næringene og kommer til å gjøre det også i fremtiden.

Takk til Bergen kommune som sponsor av dette arrangementet.

Presentasjonene fra arrangementet

Hatch Blue - the world's first accelerator program for aquaculture
Wayne Murphy - Program manager @ Hatch Blue

Havbyen Bergen og havlandet Norge – kunnskap, teknologi og forvaltning for havet
Dr. Geir Lasse Taranger - nestleder og forskningsdirektør Akvakultur, teknologi og miljø @ Havforskningsinstituttet

Havbyen Bergen
Jarl Giske - Marin dekan @ UiB

Laksebørsen Fish Pool ASA – fra 0 til 5 milliarder på 10 år
Simen Thorbeck - Head of Trading @ Fishpool

Haybyen Bergen
Elin Sjødin Drange - Næringssjef Bergen Kommune @ Bergen Kommune

Pitcher

The Seafood Portal
Eirik Talhaug - Daglig leder @ Jet Sea Food

Trust to the seafood supply chain

Emmanuelle Bourgois @ Verifik8

Sjøsaker – Ut i verden
Runar Trellevik - Daglig leder @ Tekslo Seafood