Kommunikasjon er nøkkelen til kapital!

 

Dealflow har lansert en løsning som gjør det enklere for vekstselskaper å hente kapital mellom 2-15 millioner. I tillegg har de bygget en digital kommunikasjonskanal og kobling mellom investorer og gründere som forenkler emisjoner og interaksjon i etterkant.

Thorvald Steen fra Jool Markets fortalte om hvordan han i 2001 var med å lage en portal for å koble investorer og gründere. De lykkes ikke den gangen, men han tror at et mer modent marked og teknologi 17 år senere vil hjelpe Dealflow med å lykkes. Han påpekte også at de den gangen trolig feilet på at de ikke kunne fullføre prosessene mellom investor og bedrift helt ut slik som nå.

Jool Markets dekker “kapitalgapet” mellom banklån og egenkapital i bedrifter. De opplevde sterk vekst i etterkant av finanskrisen i 2008 da bankenes krav til kjernekapitaldekning økte drastisk og utlånskapasiteten ble betydelig mindre. Dette skapte rom for nye aktører som kunne tilby obligasjonslån som et supplement til banklån. Jool fasiliterer obligasjonslån for segmentet 30-200M og man må regne med å betale en rente på 10-15%.

Erlend Waaler fra DNB forklarte oss hvordan vi kan bli attraktive for banken. De har forskjellige tilnærminger for nyetablerte og etablerte bedrifter. Det viktigste kriteriet for begge segmentene er menneskene eller teamet bak selskapet. Banken trenger å se at teamet er “coachable” og at man skaper tillit ved å gjøre det man sier. Banken setter også pris på å høre fra bedriftene jevnlig, ikke bare når de trenger penger.

Tom Roger Sokki fra Lavo.tv fortalte om sin kapitalreise fra BAN til Merkur Markets. Oppfølging av investorer var også et viktig tema for han. Han fortalte om hvordan han ringte til investorer hver uke for å fortelle om hva som skjedde. Det var interessant å høre om 60millioners-dealen de gjorde med Alpha Blue Ocean som gir dem tilgang til en konvertibel trekkfasilitet som gir dem kapitaltrygghet over tid. Denne kapitalen skal brukes til å skaffe nye kunder. De har beregnet at en ny kunde koster 4 kr, mens hver av dem legger igjen 60.

Øivind Amundsen fra Oslo Børs fortalte om hvordan de har utvidet porteføljen av markedsplasser fra kun å være Oslo Børs til også Oslo Axess, Merkur Markets og NOTC. Utviklingen går mot å skape markedsplasser for mindre bedrifter. På feks Merkur er det ingen krav til historikk og man kan gjøre en fast track notering på 1 uke uten dyre tilretteleggere. Det var interessant å høre at de også vurderer enda en lavterskelplattform med arbeidstittelen “Family and Friends”.

Eirik Brekke fra Innovasjon Norge avsluttet kvelden med å snakke om deres ordninger. Han gikk gjennom kriteriene for de forskjellige tilbudene. Han slo spesielt et slag for de