Slipp opp kontrollen for å øke innovasjonstakten!

Takk for en fin kveld hvor vi fikk sett nærmere på intern innovasjon, og viktigheten av åpenhet og samarbeid innad i egen bedrift!

18118910_1483514595054985_6592911823602915289_n.jpg

Tobias Næss, Produktsjef i Schibsted, jobber med å bygge en plattform for innovasjon. Han jobber i to dimensjoner: teknologi og kultur. I den tekniske dimensjonen jobber han for å bygge en plattform som er åpen og strukturert for at utviklere utenfor eget prosjekt skal kunne lage “uventet” innovasjon. Den tekniske plattformen skal åpne opp og tilgjengeliggjøre data. Kulturelt sett er ønsket å bygge tillit gjennom åpenhet. 

Han beskrev reisen fra en monolittapplikasjon til en mikrotjeneste arkitektur. Det var interessant å høre han si at oppdeling av den tekniske arkitekturen ikke var et mål i seg selv, men heller kulturen knyttet til dette. Intern innovasjon krever intern åpenhet, at man kan ofre kontroll for høyere fart, at man kan skape rom for outsidere eller rebeller i egen organisasjon, samt at man tør å sette løsninger i drift selv om de bare er 60% av det man ønsket å lage. Alt er midlertidig og man jager for å slippe nye versjoner av løsninger raskest mulig for å få feedback til neste versjon. 

Han avsluttet med et konkret tips til alle som ønsker å jobbe med intern innovasjon: Utfordre de ansatte til å bruke lunsjen til å brainstorme nye idéer og konsepter som gjør at bedriften din går konkurs innen tre år!

Tor Arne Fanghol jobbet i Bergens Tidende tidligere, men er nå ansatt i Bergen Teknologioverføring. Han bygget videre på budskapet til Næss og fremhevet behovet for åpenhet og samarbeid i egen bedrift. Han brukte eksempler som Apple og Sony. Apple snudde markedet på hodet innenfor portable musikk med sin iPod. Han mener at en viktig driver i innovasjonsarbeidet var at Apple var samlokalisert, mens Sony satt fordelt over flere verdensdeler. 

BTO sammen med NCE Media skal snart etablere seg i Media City. De vil etablere en inkubator for oppstartsselskaper innen medieteknologi. 4-5 gründere vil være på plass 1. september. BTO har flere inkubatorer og jobber nå med å produktifisere prosessen rundt inkubasjon og planlegger å dele dette med andre. 

Selv om klynger og inkubasjon er bra, viste han også til en studie som er gjort rundt dette. Det viser seg at de selskapene som lykkes er ikke bare de som er i en klynge, men de som klarer å etablere et sterkt nettverk utenfor selve klyngen.

Tone Merethe Gamlemshaug fra DNB innledet med å fortelle om utviklingen innen bruk av banktjenester. Når kun 1% av kundene møter opp fysisk i banken, mens de har 10 millioner besøkende i nettbanken hver måned, er man nødt til å tenke nytt. Utfordringen er lagt og det er ikke så rart at DNB sier de er mer en teknologibedrift enn en bank. Det handler ikke lenger om produkter og tjenester, men om brukeropplevelse. All innovasjon må være knyttet til brukeropplevelse. 

I forhold til intern innovasjon viste hun til en rekke teknologiske trender som utforskes og tas i bruk: robotifisering, stemmestyring, automatiske kundetjenester, samt egne og andres åpne grensesnitt. Trussel- og mulighetsbildet er klar. Med det nye PSD2-direktivet løses bankenes monopol på kundens informasjon og betalingstjenester opp. Alt åpnes opp og de vil møte konkurranse fra helt andre aktører enn tidligere. Fra og med i høst kan facebook levere banktjenester. Hun viste til et interessant sitat fra Bill Gates allerede i 1994: “Banking is necessary. Banks are not!”

Blant programmene som er satt i gang rundt innovasjon er bankens egen akselerator ‘DNB NXT Accelerator’ og Digital Challenge. Digital Challenge er en internasjonal  innovasjonskonkurranse blant studenter. 

Vinneren av konkurransen i Bergen presenterte sitt konsept “Air DNB”. Konseptet går ut på å lage en en helt ny tjeneste innenfor eiendomsmegling som ved hjelp av automatiserte tjenester skal kunne legge opp til at boligselgere i større grad skal kunne selge boligen sin uten hjelp av megler. På vinnerlaget er Jørgen Schreiner, Karoline Vabø, Pernille Bucher-Johannessen,Tine Gjøstein. 

Vi takker for denne gang!

Til slutt vil vi også nevne en ny innovasjon fra DNB: De har nettopp lansert en norsk crowdfunding applikasjon som heter Startskudd. Ta en kikk på spennende firma som du kan investere i her!

 

Presentasjonene fra arrangementet

Fra bank til teknologiselskap

Tone Merethe Gamlemshaug - Seksjonsleder @ DNB

Nyskaping i mediebyen
Tor Arne Fanghol - Prosjektleder @ BTO

Digital Challenge 2017
Jørgen Schreiner, Karoline Vabø, Pernille Bucher-Johannessen,Tine Gjøstein - AirDNB Team

 

Ikke glem å melde dere inn i våre grupper på Facebook og LinkedIn!