Englekveld på valentinerdagen

Takk for sist! Vi fikk en god innføring i Angel Challenge og hvilke muligheter det gir for investorer og gründere. 

Thomas Berglund, Styreleder i Angel Challenge fortalte om årets Startup Extreme og Angel Challenge. 20 investorer skal velge 1 vinner av 20 startups. Hver investor skal investere 50.000 kr slik at vinneren får 1 million. Dette er et omfattende og lærerikt program som går over tre måneder. Søknadsfrist for investorer er 1. april og 31. mars for gründere. Se her for mer informasjon: http://angelchallenge.com/ac-bergen-2017/ 

Ingmar Høgøy fra Minipro vant fjorårets Angel Challenge i Bergen. Minipro lager babymat for babyfisk. En av utfordringene innenfor oppdrett er at feks reker og de fleste fiskearter krever levende føde for å vokse opp. Minipro har fremstilt et produkt som løser dette. Han fortalte om sitt konsept og sin reise. I tillegg til millionen han fikk fra Angel Challenge fikk han ytterligere 6,5 millioner fra andre investorer som et resultat av at han var med på programmet. Thomas nevnte også i forrige foredrag at hele 15 av startupsene fikk finansiering og at totalt 33M er investert i forbindelse med Angel Challenge. Minipro er i så måte et godt eksempel på hvilke muligheter som oppstår rundt dette programmet.

Simp AS har laget en løsning hvor brukere får gratis tilgang til Wifi mot at de legger igjen informasjon om seg selv. Det har bygget et avansert markedsføringsverktøy på toppen av dette som hjelper hoteller, butikker, etc til å få digitalisert kundene sine og få kontakt med dem på nye måter. Tor Henning Endresen pitchet Simp sitt konsept og ble “grillet” på blant annet customer acquisition cost, forretningsmodell og vekstplaner av et investorpanel. Det ble en spennende dynamikk med gode spørsmål og gode svar. 

Til slutt fortalte Sveinung Dukstad fra Innovasjon Norge om deres nyeste tilbud - oppstartslån. Han tok oss gjennom den nye modellen og hvilke muligheter oppstartsbedrifter nå har. Oppstartslånet er med for dem som trenger ekstra kapital for å komme seg til kommersialiseringsfasen. Nå kan man få opp til 1,5M i lån rente og avdragsfritt i fire år. I tillegg dobler de lånemulighetene fra 25 til 50M i neste fase. 

Vi vil til slutt takke DNB og Angel Challenge for arrangementet, samt hovedsamarbeidspartnerne våre Deloitte, DNB og Bergen Teknologioverføring. Neste arrangement blir 14. mars

Presentasjonene fra arrangementet

´Learning by doing´ with Angel Challenge and upcoming annual summit Startup Extreme
Thomas Berglund -  Aktiv Styreformann og Co-gründer @ Angel Challenge

Forretningsoppdatering fra Miniprob - Vinner av Angel Challenge Bergen 2016
Ingmar Høgøy - CEO @ Minipro AS

SIMP - live pitch med investorpanel
Tor Henning Endresen - Founder and CEO @ SIMP 

Innovasjon Norge lanserer nytt produkt til gründere: Oppstartslån
Sveining Dukstad - Nestleiar @ Innovasjon Norge Hordaland

Ikke glem å melde dere inn i våre grupper på Facebook og LinkedIn